การประชุมวางแผนเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562

นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก ประจำปี 2563 การจัดกิจกรรมการแสดง    และการแข่งขันบนเวทีกลางรวมถึงการจัดกิจกรรมเชิดชูเด็กดี เด็กเก่งของกาญจนบุรีในด้านต่าง ๆ ด้วย

 

 

 

 449 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์