การประชุมปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562

         เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องมิตรพันธ์ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวปิดการประชุมปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งมี นางจันทรวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค          นักวิชาการอิสระด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

 342 total views,  3 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์