การประชุมจัดทำ (ร่าง) โครงการเตรียมความพร้อมศักยภาพของมนุษย์ในทุกด้านของคนทุกช่วงวัยจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2563

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำ (ร่าง) โครงการเตรียมความพร้อมศักยภาพของมนุษย์ในทุกด้านของคนทุกช่วงวัยจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.        ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 357 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์