การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 21  มิถุนายน 2564  เวลา  09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นายอนันต์ กัลปะ  เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และ นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 23 มิถุนายน  2565 ที่จะถึงนี้ 

 1,915 total views,  117 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์