การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 12/2563 โดยมี นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์