การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา 10.00 น. นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์