การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2563

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี/ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขานุการคณะอนุกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 

 767 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์