การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ          เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดาวดึงส์     ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 410 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์