การประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุการแต่งตั้งการโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

หนังสือเชิญประชุมผอ.เขต 1.2566

ข้ามไปยังทูลบาร์