หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

 

1.หนังสือเชิญประชุม ผอ.เขต ครั้งที่ 8.2565

ข้ามไปยังทูลบาร์