การประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประชุม

 254 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์