การประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งและย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททุกตำแหน่ง

นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมกัน   ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งและย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททุกตำแหน่ง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.    ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 296 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์