การประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง

        นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติประธานการประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562      เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์