การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบและเจ้าหน้าที่ประสานงานการสอบ ระดับสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับ      ศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบและเจ้าหน้าที่ประสานงานการสอบ ระดับสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562     ศูนย์สอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์