การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายบวรศักดิ์ วานิช     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

 427 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์