การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 น. นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์  นางสุธินันท์ พูลสมบัติ และนางสาวปิยนาถ สืบเนียม เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และการจัดการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (เขาตอง) ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  ณ  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุญาตห้สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เปิดภาคเรียน  จำนวน 108 แห่ง และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 316 คน ปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบนำผลการตรวจ ATK (ผลเป็นลบ) ก่อนวันสอบไม่เกิน  72 ชั่วโมง

 4,675 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์