การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2565

วันพฤหัสบดีที่  22  กันยายน  2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายชำนาญ  ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  ก่อนวาระการประชุม ประธานฯ  ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  (ดร.สนธิ ภูละมุล) พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมาจนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  และมีวาระที่สำคัญ คือ การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,การอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รอบที่ 5  , การอนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ,การสรรหาอนุกรรมการ (สัดส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด) ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัด และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   และการอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 3,875 total views,  411 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์