การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายชำนาญ  ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 3 เป็นรองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รอบที่ 4  , การอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างที่ได้รับอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก กศจ.อื่น เพื่อใช้ในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 ,การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ในการย้าย  และการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ,การสรรหาอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัด และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   และการอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

 10,387 total views,  424 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์