การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 13/2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 13/2563 โดยมี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ                   และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ ช้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และในโอกาสนี้ได้แนะนำตัวผู้แทนใหม่อีก 3 คนคือ ดร.สมหมาย     เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี    เขต 1 ผู้แทน สพฐ. ดร.สนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี    ผู้แทนอาชีวศึกษา และ ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ผู้แทน สช.

 2,260 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์