การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2562

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี /ประธาน          คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2562 มี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            เป็นเลขานุการในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 297 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์