การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว.PA)

      วันพุธที่ 6 กันยายน  2566 เวลา 13.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว.PA)  โดยมี  นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกรรมการ  พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล  และผศ.ดร.สุทัศน์ กำมณี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการประเมิน  โดยมีศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการประเมิน  เพื่อนำผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว PA) โดย นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์