การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ      สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

 

 734 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์