การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563

จัดทำมาตรฐานความโปร่งใส….
นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้วย

 

 359 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์