การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ 50 : 50 จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมภูมิวิษณุกาญจน์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ 50 : 50 จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563     โดยมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานและส่วนราชการต่าง เข้าร่วมประชุม

 591 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์