การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรจุผอ.ร.ร. 14 ตำแหน่ง

ข้ามไปยังทูลบาร์