การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

กศจ.กาญจนบุรี ดำเนินการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 31 ราย ดังนี้

  1. การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  จำนวน 1  อัตรา  <View  >>
  2. การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  จำนวน 1  อัตรา  <View  >>
  3. การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย โครงการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563  จำนวน 1  อัตรา  <View  >>
  4. การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563  จำนวน 1  อัตรา  <View  >>
  5. การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  จำนวน 1  อัตรา  <View  >>
  6. การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562  จำนวน 26  อัตรา  <View  >>

 1,063 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์