การนิเทศเชิงบูรณาการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางพิชญาภัค อารีรอบ และนางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมและนิเทศ ติดตาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ สังกัดกองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) กระทรวงกลาโหม โดยมี นางสายสุนีย์ กลีบลำดวน หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากรให้การต้อนรับ

ข้ามไปยังทูลบาร์