การจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน    ในขั้นตอนการตรวจสภาพความพร้อม และการปล่อยขบวนยานพาหนะของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๓  มีนายสราวุธ พูลพิพัฒน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 600 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์