การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บันทึกรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >>  คลิก 

ข้ามไปยังทูลบาร์