การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ. 2562 **

 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 3. ประกาศผลการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้่นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
 5. การเรียกบรรจุผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 6 อัตรา

**การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2562**

 1. การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 1 จำนวน 160 อัตรา
 2. การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 194 อัตรา
 3. การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 85 อัตรา
 4. การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 110 อัตรา
 5. การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 จำนวน 158 อัตรา
 6. การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 7. การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผุ้ช่วย
 8. การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษา ด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
 9. การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

 

**การดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562**

 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2562
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562
 3. มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ ปี 2562

 

**การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน **

 1. มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2562

 

**การดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน การขอใช้บัญ่ชีบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากร 38 ค (2) **

 1. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
 2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค (2) จากบัญชี สพฐ. และบัญชีกรมการขนส่งทางบก
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
 4. การขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคฃลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
 5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม
 6. รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือน เพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากร 38 ค (2)

 

 393 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์