การจัดประกวดแข่งขันสื่อ คลิปรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

การประกวด/แข่งขันจัดทำสื่อ คลิปรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ภายใต้แนวคิด “สร้างพื้นที่ปลอดภัย เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ส่งใบสมัครและผลงานฯ มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปฯป้อง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันจัดทำสื่อ คลิปรณรงค์สร้างการรับรรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศศธจ.ประกวดคลิปรณรงค์ป้องกันยาเสพติ

ใบสมัคร

ใบสมัครประกวดคลิปยาเสพติด

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034-564005, 063-1915414

 1,116 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์