การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี

        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี  กำหนดให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  

        ***ดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่ ***

  1. หนังสือนำส่งแจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี     <<  View  >>
  2. ประกาศ และรายละเอียดการเสนอผลงาน                               <<  View  >>

 934 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์