การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียน และติมอร์ – เลสเต รวม ๑๑ ประเทศ ๆ ละ ๑ รางวัล ดำเนินการทุก ๒ ปี โดยจะพระราชทานรางวัลครั้งที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครู “ผู้เปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา” เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติแห่งชีวิตครู

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖”

ผู้ประสงค์ยื่นแบบเสนอรายชื่อ สามารถยื่นแบบเสนอรายชื่อได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kanpeo.go.th/ หรือ http://www.pmca.or.th/

ศธ 0258 ว11493 ลว6กค65

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ (ประเทศไทย)

02 ประกาศ

แบบเสนอชื่อฯ

03 แบบเสนอชื่อ

 5,267 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์