การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ออกประเมิน ติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูจุรีพร สุทธิใส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ครูผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ครูจุรีพร สุทธิใส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย และครูอดิศักดิ์ บุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ซึ่งทั้ง 2 ราย เป็นครูผู้ที่ได้รับการยอมรับจากศิษย์ เพื่อนครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก

 388 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์