การคัดเลือกครุผุู้สอนภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จังหวัดกาญจนบุรี

         สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กำหนดให้มีการคัดเลือกครุผุู้สอนภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563  กำหนดให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ภายในวันที่ 26 มิถุนายน  2563  

        ***ดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่ ***

  1. หนังสือนำส่งแจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี     <<  View  >>
  2. ประกาศ และรายละเอียดการเสนอผลงาน                               <<  View  >>

 941 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์