การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานคณะกรรมการประชุมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 16 อัตรา  โดยมี นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน  2565 โดยการสอบสัมภาษณ์ และสอบสาธิตการสอน  ณ ห้องประชุมทับทิม 1 (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี   

 

ข้ามไปยังทูลบาร์