การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2566

 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

  1. บันทึกดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก
  2. การขับเคลื่อนจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก
  3. 8 แนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ >> คลิก
  4. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก
  5. แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก  
  6. การจัดกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก 
ข้ามไปยังทูลบาร์