กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 4 จำนวน 16 อัตรา (รายงานตัววันที่ 1 กันยายน 2565 และเลือกสถานศึกษาผ่านระบบ ZOOM วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบบรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4  จำนวน 16 อัตรา รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน  2565 เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8 กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา , เคมี จำนวน 1 อัตรา สังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา , พลศึกษา จำนวน 2 อัตรา , ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา, อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า)  จำนวน 6 อัตรา, คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัว เพื่อเลือกสถานศึกษา รอบที่ 4 ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ช่องทางเข้าระบบ จะแจ้งในกลุ่ม LINE ผู้สอบแข่งขันได้

หากผู้สอบแข่งขันฯ รายใดขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ให้จัดส่งบันทึกขอสละสิทธิ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่***

  1. หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ รอบที่ 4
  2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเรียกตัว
  3. แบบฟอร์มการสละสิทธิ์
  4. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

หมายเหตุ  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเรียกตัว แยกตามกลุ่มวิชาเอก  >>  คลิกที่นี่

ข้ามไปยังทูลบาร์