กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 3 จำนวน 30 อัตรา (รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2565 และเลือกสถานศึกษาผ่านระบบ ZOOM วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบบรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3  จำนวน 30 อัตรา รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 11 กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย กลุ่มวิชากลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา , เคมี จำนวน 1 อัตรา สังคมศึกษา จำนวน 8 อัตรา , พลศึกษา จำนวน 4 อัตรา ,  ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา, อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา ศิลปะ จำนวน 2อัตรา , คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา , คหกรรม จำนวน  1อัตรา , การเงินและการบัญชี จำนวน 1อัตรา  ชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา

ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัว เพื่อเลือกสถานศึกษา รอบที่ ๓ ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ผ่านระบบ ZOOM วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ช่องทางเข้าระบบ จะแจ้งในกลุ่ม LINE ผู้สอบแข่งขันได้

หากผู้สอบแข่งขันฯ รายใดขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ให้จัดส่งบันทึกขอสละสิทธิ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่***

  1. หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ รอบที่ 3
  2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเรียกตัว
  3. แบบฟอร์มการสละสิทธิ์
  4. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

หมายเหตุ  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเรียกตัว แยกตามกลุ่มวิชาเอก  >>  คลิกที่นี่

ข้ามไปยังทูลบาร์