กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 3 จำนวน 45 อัตรา (รายงานตัววันที่ 16 ธันวาคม 2563)

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 45 อัตรา รายงานตัวในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563  เวลา 08.00 – 08.30 น.  ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 5 กลุ่มวิชาเอก  ประกอบด้วย วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา วิชาชีววิทยา  จำนวน  4  อัตรา  วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 21 อัตรา วิชาฟิสิกส์ จำนวน 6  อัตรา

   หากผู้สอบแข่งขันฯ รายใดขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ให้จัดส่งบันทึกขอสละสิทธิ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่***

  1. หนังสือนำส่งเรียกตัวบรรจุผู้สอบแข่งขัน      —->>  คลิกที่นี่
  2. บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัว   —->>  คลิกที่นี่
  3. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกภาษาจีน   —->>  คลิกที่นี่
  4. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกคณิตศาสตร์  —->>  คลิกที่นี่
  5. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกชีววิทยา      —->>   คลิกที่นี่
  6. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกภาษาอังกฤษ  —->> คลิกที่นี่
  7. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกฟิสิกส์       —->>  คลิกที่นี่
  8. แบบฟอร์มสละสิทธิ์บัญชี กศจ.กาญจนบุรี     —->>  คลิกที่นี่
  9. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล  —->> คลิกที่นี่

 

 

 

 5,403 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์