กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 2 จำนวน 88 อัตรา (รายงานตัววันที่ 1 ธันวาคม 2563)

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบบรจุครูผู้ช่วย จำนวน 88 อัตรา รายงานตัวในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 11 กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 6 อัตรา กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน  1  อัตรา กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน  35  อัตรา กลุ่มวิชาชีววิทยา  จำนวน 1 อัตรา  กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 10 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 26 อัตรา  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1  อัตรา กลุ่มวิชาศิลปศึกษา  จำนวน 1  อัตรา และกลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่***

 1. หนังสือนำส่งเรียกตัวบรรจุผู้สอบแข่งขัน  —>> คลิกที่นี่
 2. บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัว  —>>  คลิกที่นี่
 3. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกพลศึกษา  —>>  คลิกที่นี่
 4. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกภาษาจีน  —>> คลิกที่นี่
 5. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกดนตรีสากล  —>> คลิกที่นี่
 6. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกเกษตรศาสตร์  —>> คลิกที่นี่
 7. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกคณิตศาสตร์  —>> คลิกที่นี่
 8. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกชีววิทยา  —>> คลิกที่นี่
 9. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกภาษาไทย  —>> คลิกที่นี่
 10. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกภาษาอังกฤษ  —>> คลิกที่นี่
 11. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกฟิสิกส์  —>> คลิกที่นี่
 12. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกศิลปศึกษา  —>> คลิกที่นี่
 13. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกคหกรรมศาสตร์  —>>  คลิกที่นี่
 14. แบบฟอร์มสละสิทธิ์บัญชี กศจ.กาญจนบุรี  —>> คลิกที่นี่
 15. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล  —>> คลิกที่นี่

 7,979 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์