กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 8 จำนวน 73 อัตรา (รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563)

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 73 อัตรา รายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 06.30 – 07.45 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อ.เมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 รายการ คือ

  1. ารบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน 6 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 49 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 14 อัตรา กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 10 อัตรา กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 12 อัตรา และ กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
  2. ขอใช้บัญชี จาก กศจ.อื่น จำนวน 24 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 7 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ราย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ราย กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 ราย กลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน 3 อัตรา กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 ราย และ กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งหนังสือเรียกรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ *******

  1. หนังสือเรียกตัว —————————————–>> คลิกที่นี่
  2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัว———————–>> คลิกที่นี่
  3. รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง

         3.1 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป –>> คลิกที่นี่

        3.2 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ ——>> คลิกที่นี่

        3.3 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกชีววิทยา ——>> คลิกที่นี่

        3.4 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา —>> คลิกที่นี่

        3.5 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา ——–>> คลิกที่นี่

         3.6 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ —>> คลิกที่นี่

  4.  แบบฟอร์มสละสิทธิ์  ———————————–>>  คลิกที่นี่

  5. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล —->>  คลิกที่นี่

 

ข้ามไปยังทูลบาร์