กศจ.กาญจนบุรี ขอใช้บัญชี กศจ.นครปฐม กลุ่มวิชาเอกเคมี และอุตสาหกรรมศิลป์

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง —>>  คลิกที่นี่

  1. ประกาศ กศจ.กาญจนบุรี
  2. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ข้ามไปยังทูลบาร์